Bloemrijk Loven, een update

Één jaar geleden werden op bedrijventerrein Loven, waar onze vestiging in Tilburg gevestigd is, bloemrijke bermen aangelegd. Een van de doelen was om een leefgebied te creëren voor planten, bijen, vlinders en vogels. Gezien de verontrustende berichten uit onder andere het nabijgelegen natuurgebied Kaaistoep over de achteruitgang van het aantal insecten, is het interessant om eens te kijken naar de insecten in de bloemrijke bermen.

Enkele medewerkers van Geofoxx volgden een workshop van de vlinderstichting en verkenden de bloemrijke bermen, op zoek naar bestuivers (vlinders, hommels, bijen, zweefvliegen). Op basis hiervan zal als onderdeel van het meetnet vlinders een telroute gerealiseerd worden in de bloemrijke bermen op bedrijventerrein Loven om op een gestandaardiseerde wijze tellingen uit te voeren. Bij onze eerste oriënterende inventarisatie zagen we de volgende soorten bestuivers:

 • icarusblauwtje
 • kleine vuurvlinder
 • oranjetipje
 • bont zandoogje
 • klein koolwitje
 • gamma-uil (nachtvlinder)
 • hommel (akkerhommel, steenhommel, aardhommel)
 • sachembij
 • langlijfje
 • pendelvlieg
 • wespenbij

Het was duidelijk te zien dat deze bloemrijke bermen veel meer biodiversiteit opleveren dan de gewone, intensief gemaaide, grasbermen.