Contouren verondieping worden zichtbaar

Aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem is momenteel een werk in uitvoering. Door middel van verondieping van een gedeelte ‘Put van Heuff’ (zo staat de locatie lokaal bekend) wordt het mogelijk gemaakt om een reconstructie van het bedrijventerrein aan de Zuiderlingedijk te realiseren.
De uitbreiding van het terrein aan de Zuiderlingedijk komt voort uit de bereidheid van de Dekker Groep (en haar rechtsvoorganger Heuff–Van der Kamp) te IJzendoorn, om een deel van haar grondeigendom en haar terrein over te dragen aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de ontwikkeling van de Betuwelijn. De initiatiefnemer wil haar terrein nu uitbreiden vanwege een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst middels de uitbreiding van overslag van zand- en grindproducten.

Geofoxx is betrokken geweest bij de planontwikkeling en heeft onder andere ecologische onderbouwingen en het werkplan opgesteld teneinde de realisatie mogelijk te maken. Momenteel begeleidt Geofoxx het project in uitvoering door de waterkwaliteit te monitoren in nauw overleg en afstemming met de Opdrachtgever Dekker en het Waterschap Rivierenland.

verondieping2

verondieping3