Erosie asbestdaken

In het voorjaar van 2015 publiceerde TROUW op haar voorpagina de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Geofoxx in samenwerking met Eelerwoude met betrekking tot erosie van asbestdaken.

Medewerkers van Geofoxx hebben als eerste in Nederland gericht onderzoek verricht naar de milieugevolgen van eroderende asbestdaken. Hiertoe is  een ketenanalyse uitgevoerd en is de bodembelasting door asbestvezels van inspoelzones onderzocht.

In het rapport worden zowel de milieutechnische, gezondheidskundige als de juridische en financiële gevolgen weergegeven. Het gehele onderzoek is hier te downloaden of via de website van de provincie Overijssel.

Op verzoek van het Interprovinciaal overleg (IPO) zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nader beleid formuleren voor deze inspoelzones. Zodra dit gerealiseerd is zullen wij hierover nader berichten.