Toepassing van (delf)stoffen: (her)gebruik en verbruik

In het streven naar vooruitgang, ondernemen en produceren, gaan praktisch nut en duurzame benutting tegenwoordig vaak hand in hand. Zo is een van de behoeften waar onze bodemadviseurs en onderzoekers zich op richten, de ‘Effectieve en natuurlijke toepassing van (delf)stoffen in relatie tot (her)gebruik en verbruik’. De dynamische wereld van grondstromen (met vragen als: waar komen welke materialen vrij, waar zijn deze toepasbaar, wat zijn alternatieven, wat zijn randvoorwaarden) is voor ons dan ook een belangrijk speelveld.

Enerzijds, vaak civiel of ruimtelijk (re)organiserend ingegeven, vallen hier onze hergebruiksonderzoeken en asfalt- en verhardingsonderzoeken onder. Anderzijds is het, bijvoorbeeld in samenspel met expertisegebied energie, ook relevant en lonend om de stromen van materialen inzichtelijk te maken in ketens en schema’s, om afstemming van deze stromen te bereiken, en om alternatieve materialen en mogelijkheden te verkennen. Bijvoorbeeld bij een milieustraat of gemeentewerf, of voor een grondbank. Het is onze ambitie om dit grondstromen-makelen op unieke wijze te ontwikkelen en in te zetten, waarbij wij onder andere kijken naar de brede context en alle rest- en deelstromen, naar combinaties met GIS/Data applicaties, en naar een samensmelting met onze kennis van energiesystemen en upcycling.