Upcycling

Upcycling is een filosofie van McDonough en Braungart uit 2013 die doorbouwt op hun ‘cradle to cradle’ gedachtegoed. Het kernthema is dat men bij het ontwerpen van productieketens en producten, verder dient te kijken dan het reduceren van de negatieve (neven)effecten (‘less bad’, bijvoorbeeld de productie van minder CO2 of minder schadelijk fijnstof). Het uiteindelijke product, de bijproducten, en het productieproces zelf (inclusief alle grondstoffen en de voortvloeiende effecten) dienen idealiter positief bij te dragen aan mens, dier en milieu. Dit noemen zij ‘designing for abundance’, denkend vanuit de ‘Upcycle’. Deze alternatieve, positieve blik op productie onderschrijven wij en inspireert ons in onze analyse en advisering, bijvoorbeeld over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door over de volledige energieketen te denken, van de bron, door het netwerk en de verschillende gebruikscyclussen naar uiteindelijk de achterliggende behoefte (bijvoorbeeld het verwarmen van water of het verlichten van een ruimte) wordt het mogelijk om te streven naar een energie-overvloed (in tegenstelling tot reductie). Dit vergroot de creativiteit in het productieproces, levert onderscheidend vermogen en inspireert tot verdere verbetering en meervoudige benutting van grondstoffen, eind- en bijproducten. Zo is energie niet een op zichzelf staand fenomeen of doel, maar een krachtig middel voor positieve impact op de omgeving.