Gids in het woud van regels

Ouder dan Rome en de wegen ernaar toe, is de behoefte van de mens om onderling verwachtingen te delen, afspraken te maken en om elkaar navolgend hieraan te (kunnen) houden. Inmiddels is sprake van een grote hoeveelheid aan regels en voorschriften, zeker als over de breedte van milieu wordt gekeken. Lang niet altijd is eenduidig helder of uitlegbaar waar wie zich met welke reden wanneer aan dient te houden. Toch kan een verschillende interpretatie, begrip, uitleg of uitvoering van regels – of de keuze voor een alternatief kader – gevolgen hebben voor het primaire proces, de productievoortgang en het imago van een bedrijf.

Binnen Geofoxx is de wets- en beleidskennis zodanig groot, dat wij anticiperend kunnen adviseren naar onze klanten. Wij leggen niet alleen uit wat de relevante huidige kaders zijn, maar kennen ook de onderliggende gedachten en doelstellingen, en waar die op hun beurt weer vandaan komen. Dit is relevant omdat het complementair aan helder zicht op vereisten en verwachtingen, ook ruimte oplevert voor diepgaander argumentatie. Hiermee komen wij met en voor onze klanten vaak verder dan de huidige regels, en dragen wij tevens bij aan meer passende of bruikbare toekomstige voorschriften, regels en beleid. Met kennis van zaken en door voorwaarts te redeneren en mogelijkheden te laten zien, kan Geofoxx volledige en betrouwbare juridische dienstverlening bieden.

Ruimtelijke ontwikkelingen en bedrijfsactiviteiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Wij denken vanaf het begin mee om de kansen en eventuele risico’s bloot te leggen. Door de noodzakelijke expertises samen te brengen en integraal juridisch te beschouwen, kunnen wij samenhangend en zinnig adviseren over actuele (bedrijfs)processen en beoogde ontwikkeling.