Realisatie of behoud van (open) ruimte

Het kunnen ontwikkelen en uitstralen van een eigen identiteit en levensstijl is belangrijk in onze westerse cultuur. Dit uit zich ook in een groeiende behoefte aan (open) ruimte. Hoewel niet nieuw – natuurbescherming bestaat al eeuwen en al decennia spreken we van het Groene Hart – wordt dit wel meervoudiger beleefd en prominenter. Niet elk stukje ruimte hoeft een specifieke gestructureerde functie of economische activiteit te hebben. De waarde van ongestructureerde ‘ogenschijnlijk nutteloze’ open ruimte, zelf nog in te vullen of juist om te zien hoe anderen dit doen, wordt steeds vaker herkend.

Een actuele trend in de woningmarkt geeft de behoefte aan open ruimte ook goed weer. Vroeger was vrijwel overal sprake van een grotere vraag naar, dan aanbod van woonruimte. Nu is dit in verschillende gebieden omgekeerd (bijvoorbeeld in de provincie Zeeland). Een geheel nieuw besef van de waarde en het belang van (open) ruimte ontstaat hierdoor. Als natuurcompensatie, om vraag en aanbod op lokaal en regionaal niveau beter af te stemmen, en om buurten aantrekkelijker te maken (voor jonge gezinnen, of juist senioren) wordt ruimte gemaakt. Kennis van (voorziene) ontwikkelingen in lokale behoeften en het in creativiteit verbinden van verschillende stakeholders is de basis voor zinnig ruimtelijk advies.