Geofoxx actief op Platform Bodembeheer

Op 29 juni 2016 vindt een Platform Bodembeheer bijeenkomst plaats met als onderwerp “Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem”.

“Waterwinningen bedreigd door nieuwe stoffen, zoals hormonen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen”, “Lood in de bodem, schadelijker voor jonge kinderen dan we dachten”.

In de pers verschijnen regelmatig berichten over nieuwe verontreinigingen of over nieuwe informatie over bekende stoffen in de bodem. We kunnen de stoffen steeds beter meten. We weten steeds meer over hun aanwezigheid en hun effecten, ook in diepere bodemlagen. Maar hoe reageert de burger, de wetenschap, de beleidsmaker, de bestuurder en de deskundige op weer een nieuw inzicht of een nieuwe stof?

Jeroen Oosterwegel zal tijdens de bijeenkomst in samenwerking met specialisten van het waterschap Zuiderzeeland vorm geven aan de sessie ‘medicijnen in het water’. Aandacht wordt gevraagd voor het vergroten van kennis aangaande het gedrag van antibiotica en resistent bacteriologisch materiaal vanuit mest in het milieu.

Ook onze mogelijkheden op het gebeid van GIS, datamanagement en -analyse worden getoond (bijvoorbeeld het aantal personen waaraan antibiotica is verstrekt in 2013 in de polders zoals hieronder is weergegeven).

GIS