Aanbesteding

Aanbesteding

In uiteenlopende situaties, van een complexe bodemsanering tot de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie, kan sprake zijn van een gehele of gedeeltelijke uitbesteding van werken of diensten. Geofoxx verzorgt complete aanbestedingsprocedures vanuit juridische én milieutechnische expertise. Hierbij stellen wij desgewenst de aanbestedingsdocumenten op en begeleiden wij de procedure van het begin tot het eind. In samenspraak met u maken we keuzes ten aanzien van de aanbestedingsvorm (onderhands, openbaar, etc.), stellen het contract (bijvoorbeeld UAV-gc, UAV 2012 of RAW) op en voeren gesprekken (en onderhandelingen) met partijen.