Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

In ons brede werkveld zien wij vragen over aansprakelijkheid vaak terug, bijvoorbeeld bij het aantreffen van asbest van een gebouw of een bodemverontreiniging die gesaneerd dient te worden.

Wanneer sanering noodzakelijk is, kan zich de vraag voordoen welke partij hiervoor verantwoordelijk is en/of op welke wijze deze verantwoordelijkheid en samenhangende zaken (kosten, juridische en communicatieve aspecten) verdeeld zijn. Geofoxx adviseert hierover en begeleidt de mogelijke vervolgstappen.

In geval van een asbestsanering dient mogelijk de vraag beantwoord te worden of en zo ja welke partij kan worden aangesproken voor de kosten ten gevolge van deze sanering. Wij lossen dergelijke vraagstukken op.