Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Geofoxx ondersteunt het bedrijfsleven bij vraagstukken rondom het Activiteitenbesluit. Het uitgangspunt van het Activiteitenbesluit is om zoveel mogelijk inrichtingen onder algemene regels te brengen. Het achterliggende doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel inrichtingen als overheden. Het besluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. Geofoxx kan op diverse manieren adviseren in dit vakgebied. Onder meer door het verzorgen van een melding ingevolge het besluit bij bedrijfsverplaatsingen of uitbreidingen of wijzigingen van een bedrijf. Daarnaast adviseren wij aangaande de interpretatie van voorschriften en vereisten die hieruit voortvloeien. Hierbij analyseren we de impact op de bedrijfsvoering en adviseren we op een creatieve wijze aangaande investeringen, technische voorzieningen en organisatorische maatregelen. Dit alles in relatie tot de wettelijke kaders die het Activiteitenbesluit het bedrijfsleven biedt.