Antibiotica resistentie

Antibiotica resistentie

De afgelopen jaren is men toenemend bezorgd over het ontstaan en verspreiden van antibioticaresistentie bij micro-organismen. Bekende voorbeelden zijn MRSA in ziekenhuizen en onder veehouders, en ESBL’s die onlangs op vlees en groenten werden aangetoond. Als een bacterie resistent is voor antibiotica, is deze moeilijker (en duurder) om te bestrijden, waardoor zorgkosten toenemen en de kans op complicaties of onbehandelbare infecties stijgt. Het probleem raakt ontwikkelingslanden, en steeds vaker ook de westerse wereld. Het tegengaan van antibioticaresistentie is daarom een van de voornaamste aandachtspunten van de World Health Organization, en een van de speerpunten in het Nederlandse zorgbeleid.

Omdat antibioticaresistentie ontstaat en verspreidt tussen mens, dier en milieu, is het van belang om integraal over deze velden heen kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden. Dat gebeurt onder de noemer ‘One Health’. Weinig partijen hebben zich tot nu toe verdiept in de rol van het milieu bij het ontstaan en overdragen van antibioticaresistentie. Geofoxx ontwikkelt en deelt dergelijke expertise over antibioticaresistentie en het milieu (vaak onder de noemer ‘milieuresistentie’) met prominente partijen vanuit de zorg- en veterinaire kant, om dit complexe maatschappelijke probleem te helpen oplossen.