Asbest – Beheersplan

Asbest – Beheersplan

Het maken van een plan ter voorkoming van blootstelling aan asbestvezels.
Van toepassing als het aanwezige asbest niet gesaneerd wordt (prijstechnisch of technisch niet haalbaar) en het gebouw in gebruik blijft, zodat op een verantwoorde en veilige wijze het gebouw gebruikt kan worden.