Asbest boven maaiveld

Asbest boven maaiveld

Voor panden en objecten van vóór 1993 geldt dat hiervoor een asbestverdenking bestaat. Wanneer aan dergelijke panden of objecten onderhoud of renovatie gaat plaatsvinden, is het van belang dat in beeld is of/waar er asbest aanwezig is, zodat dit op de juiste wijze verwijderd kan worden. Wanneer er geen onderhouds- of renovatieplannen bestaan en het gebouw/object blijft wel in gebruik, dan kan er door het gebruik asbest beschadigd raken en vezelemissie plaatsvinden. Inzicht in de asbest situatie van een pand is daardoor ook in het belang van een eigenaar en gebruiker van een pand. Wanneer inzichtelijk is welk asbest aanwezig is kan dit ook op een juiste wijze beheerst worden, zodat directe verwijdering niet altijd nodig is.