Asbest – Calamiteit

Asbest – Calamiteit

Asbest komt vaak in het nieuws bij een calamiteit zoals een brand. Brand in een pand van vóór 1994 leidt soms tot de verspreiding van asbest over een groot gebied. Dit heeft een grote impact op het openbare leven (gezondheid, veiligheid en perceptie) en op de lokale economie. Ook juridisch komt hier veel bij kijken. Een calamiteit kan ook op kleinere schaal voorkomen wanneer er op ondeskundige wijze wordt gesloopt of gerenoveerd, in dat geval zal de asbest met name in (een deel van) het gebouw zelf verspreid worden.