Asbest – Contracting en borgen belangen

Asbest – Contracting en borgen belangen

De omvang van een asbestsanering is nooit vooraf 100% zeker te bepalen in een markt die economisch gezien vrij is. Ingekleed door vaktermen, voorgeschreven normen en protocollen is de vaste prijs vaak minder vast dan u zou willen. Door het opstellen van contractstukken (sloop- en saneringsbestek) worden uw belangen voorop gesteld en houdt u de regie in handen. Het gaat er immers ook om hoe u uw eigendommen wilt aantreffen tijdens en na de sanering, hoe u grip wilt houden op het proces en in hoeverre u aansprakelijk gesteld wilt worden voor bijvoorbeeld belastingschulden en illegale werknemers (ketenaansprakelijkheid).