Asbest – Erosie van daken

Asbest – Erosie van daken

Asbesthoudende daken die in het verleden zijn aangebracht, zijn nu tientallen jaren later aan het verweren. Hierbij komen vezels in de lucht (waaronder de ‘respirabele’, inhaleerbare fractie) die een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Deze vezels spoelen ook van daken af, bijvoorbeeld na een regenbui, en komen zo in de toplaag van de bodem terecht. In veel gevallen leidt dit tot een bodemverontreiniging en kunnen vezels onder bijvoorbeeld schoeisel worden meegenomen binnenshuis (secundaire besmetting).


Gerelateerde termen (Gezondheid en veiligheid expertisegebied):