Asbest – Financiële afwegingen sanering

Asbest – Financiële afwegingen sanering

Het inzichtelijk maken van financiële gevolgen.

  • Een raming van de saneringskosten stelt u in staat voldoende financiële middelen te reserveren en offerten te beoordelen.
  • Een raming van de saneringskosten is een waardevol hulpmiddel bij de waardebepaling van vastgoed. Te lage maar ook te hoge waarden (WOZ !) schaden uw belangen.
  • Door saneringskosten af te zetten tegen de risico’s, de kosten van beheer en de waardeontwikkeling van het vastgoed ontstaat een goed uitgangspunt voor een financieel beheersplan.