Asbest – Juridische afwegingen

Asbest – Juridische afwegingen

Door onze juridische kennis te combineren met onze “asbest-technische” kennis en onze kennis op medisch milieukundig gebied zijn we in staat rechten en plichten van eigenaren, opdrachtgevers, gebruikers en bewoners te bepalen, op basis van wet en regelgeving en in verhouding tot de aanwezige risico’s. Onzinnige acties en waardebepalingen op basis van paniek en risicomijdend gedrag worden vermeden. Andersom voorkomen wij dat onwetendheid en ontkenning leiden tot onaanvaardbare risico’s.