Asbest – Lucht-risicobeoordeling

Asbest – Lucht-risicobeoordeling

Een lucht-risicobeoordeling omvat het vaststellen van risico’s bij aanwezigheid van asbest conform voorgeschreven normen (NEN 2991 +C1); het betreft de beoordeling van zowel de actuele risico’s (bepaling van de vezelconcentratie in lucht d.m.v. luchtmeting) als de potentiële risico’s (bepaling van vezelconcentratie in stof d.m.v. kleefmonsters). Een risicobeoordeling is noodzakelijk bij een vermoeden dat asbestvezels in de lucht zijn, zijn geweest, of eenvoudig in de lucht kunnen komen.


Gerelateerde termen (Gezondheid en veiligheid expertisegebied):