Asbestrisicokaart

Asbestrisicokaart

Twee vormen van de asbestrisicokaart hebben wij ontwikkeld. De asbest-in-bodemkaart geeft een inschatting van de kans op het aantreffen danwel de aanwezigheid van asbest in de bodem. De asbest-in-gebouwenkaart geeft een inschatting van de kans op het aantreffen danwel de aanwezigheid van asbest in gebouwen op basis van de landelijke systematiek zoals beschreven in “Asbest in Kaart”. Vervolgens kunnen op basis van de GIS kaarten kostenramingen (onderzoeks- en saneringskosten) voor asbestsanering en/of beheersplannen worden opgesteld.