Bodemenergie

Bodemenergie

De bodem kan op verschillende manieren worden benut voor onze energievoorziening. Eén van de meest voorkomende is het gebruik van de bodem voor warmte en koude opslag (om gebouwen te kunnen verwarmen of af te koelen). Bij de zogenaamde WKO-systemen wordt water, opgepompt uit een koude of warme bron, na opwarming of afkoeling (afhankelijk van de behoefte), in respectievelijk de warme of koude bron in de bodem terug geïnfiltreerd. Een goed inzicht in de bodem en een valide model (WKO systemen gaan vaak tot een diepte van 200 á 300 meter) zijn essentieel om een inschatting te maken van realistische rendementen en beïnvloeding van WKO-systemen in de omgeving te voorkomen.