Bodemluchtmetingen

Bodemluchtmetingen

Door metingen van de bodemlucht verkrijgt men inzicht in de aanwezigheid van stoffen in de gasvormige fase van de bodem die via emissie in het leefmilieu terecht kunnen komen. Samen met metingen van concentraties in het grondwater en van concentraties in de binnenlucht kan zo een compleet beeld verkregen worden van de aanwezige verontreinigingen in elk compartiment. Bodemluchtmetingen kunnen ook een oplossing geven voor metingen onder gebouwen bij het ontbreken van een kruipruimte. Bodemluchtmetingen worden vaak gebruikt om aanvullende informatie bij het in kaart brengen van de verontreiniging en afperking van de bron of ter ondersteuning van de actuele risicobeoordeling. Specifieke methoden zijn Gore™ Sorbers of het toepassen van de mobiele GC-meetmethode.