CROW 400

CROW 400

Bij werkzaamheden in de bodem, bijvoorbeeld aan de ondergrondse infrastructuur, is veilig werken van groot belang. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld in contact komen met verontreinigde grond. CROW bracht in januari 2018 een herdruk uit van de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. De CROW-publicatie 400 presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk. De richtlijn is een herziening en samenvoeging van de huidige publicaties ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (CROW 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (CROW 307). Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse infrastructuur en staan onze opdrachtgevers bij met zowel de onderzoekstechnische aspecten, als met het aanbieden van specifieke vormen van ondersteuning zoals cursussen.