DBMS

DBMS

Een databasemanagementsysteem (DBMS) is de rode draad binnen een project en vormt een essentiële schakel om op een eenvoudige, efficiënte en kwalitatief goede wijze project- en procesdata te verzamelen, analyseren, beheren en ontsluiten. Bij de ontwikkeling van een DBMS wordt rekening gehouden met de aspecten Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd en het vooropstaande Doel (GOKIT-D). Hierdoor kunnen deze zaken middels het DBMS overzien en beheerst worden. Vanuit deze informatiebasis kan het gehele project proactief in goede banen worden geleid teneinde het uiteindelijke doel binnen de gestelde kaders te behalen.