Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding

Het kan wenselijk zijn (en is soms verplicht) om werkzaamheden op een locatie onder ‘ecologische begeleiding’ uit te voeren. Dergelijke begeleiding voeren wij bijvoorbeeld uit bij bodemsanering, de sloop van gebouwen en bij kapwerkzaamheden in het broedseizoen van vogels.


Gerelateerde termen (Ecologie expertisegebied):