Energieakkoord

Energieakkoord

In het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ hebben ruim 40 organisaties zich verbonden met het doel “een krachtige impuls geven aan de economie en het mogelijk maken om grote stappen te zetten richting een energievoorziening die in 2050 volledig klimaatneutraal is”. Deze partijen zijn onder meer de overheid, werkgevers, natuurorganisaties en financiële instellingen.