Energiebronnen

Energiebronnen

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland geheel duurzaam zijn. Nederland wenst niet langer afhankelijk te zijn van kolen, olie en gas. Daarvoor in de plaats dienen hernieuwbare bronnen als wind, biomassa, zon, aardwarmte (zie ‘Geothermie’) en waterkracht te komen. Veel van deze bronnen kunnen kleinschalig en lokaal worden ingezet. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van de ruimte, de inrichting en afrekening van het energiesysteem en behoeft het maken van gewaagde keuzen.