Historisch onderzoek

Historisch onderzoek

Het Historisch onderzoek, ook wel vooronderzoek genoemd, vormt de basis van ieder goed bodemonderzoek. Op grond van het historische vooronderzoek (vaak gebaseerd op de NEN5725) wordt de strategie voor eventueel verder onderzoek bepaald. Als vanzelfsprekend hebben we de benodigde deskundigheid voor een gedegen historisch onderzoek in huis.