Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse bij een voorgenomen ruimtelijk initiatief gaat in op de stakeholders, de fysieke omgeving, de markt en het beleid. In een SWOT-analyse wordt het initiatief nader beoordeeld en worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Dit levert direct aan de voorkant van het initiatief een gedegen onderbouwing op, die meerwaarde oplevert voor de te doorlopen procedure.
 


Gerelateerde termen (Ruimte expertisegebied):