Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Geofoxx verzorgt aanvragen om Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) bij nieuwe vestiging, uitbreiding of wijziging van een bedrijf. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven een omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag een bepaalde activiteit toetst, voordat deze begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan ingevolge het Besluit omgevingsrecht geen voorschriften aan de OBM verbinden.