Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet

Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet

Het kan wenselijk zijn om een ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag (momenteel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) alvorens een mitigatie/compensatieplan uit te voeren voor een ontwikkeling. Een andere mogelijkheid die zich bij braakliggende terreinen aandient is om een ontheffing tijdelijke natuur aan te vragen. Dan wordt tijdelijk natuur toegestaan, waardoor je de toezegging krijgt later de locatie zonder onderzoek, ontheffing of vertraging weer in gebruik te nemen.


Gerelateerde termen (Ecologie expertisegebied):