Planschade

Planschade

Wij schatten voor onze klanten voorafgaand aan een planologische ontwikkeling de risico’s in ten aanzien van mogelijke planschade en adviseren hen actief om deze risico’s te beperken (aan de hand van een risicoanalyse planschade). Daarnaast treden wij als onafhankelijke schadebeoordelingscommissie op bij ingekomen planschadeaanvragen. Bovendien kan het voorkomen dat om een second opinion gevraagd wordt, wanneer bijvoorbeeld in het kader van een bezwaarprocedure behoefte is aan een aanvullende objectieve beoordeling.