Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Er verandert veel op het gebied van natuurwetgeving. Zo is op 1 juli 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit beleid regelt de stikstofdepositie in natuurgebieden in relatie tot activiteiten en ontwikkelingen zoals wegen, bedrijvigheid en veeteelt. Wij kennen de veranderingen in de natuurwetgeving, volgen ontwikkelingen als PAS op de voet, en werken met onze strategische partners samen omtrent modellering op dit gebied.