Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

De Richtlijn Industriële Emissies is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Bijlage I van de richtlijn geeft aan wanneer een bedrijf of activiteit een IPPC-installatie betreft. Bedrijven die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen, dienen te voldoen aan het BBT-criterium. Het is voor deze bedrijven vereist dat de best beschikbare technieken worden toegepast teneinde de milieu impact te beperken. Geofoxx ondersteunt bedrijven bij de juridisch inhoudelijke interpretatie van de RIE en de toetsing aan de drempelwaarden uit bijlage I van deze richtlijn. Daarnaast toetsen wij de bedrijfsprocessen, installaties en voorzieningen aan de van toepassing zijnde BREF-documenten. Tevens adviseren we bedrijven bij de adequate implementatie van BBT-maatregelen binnen het bedrijfsproces.


Gerelateerde termen (Regelgeving expertisegebied):