Ruimtelijke quickscan

Ruimtelijke quickscan

Wanneer men een ruimtelijke ontwikkeling voor ogen heeft kan direct aan de voorkant een ruimtelijke quickscan nuttig zijn. Hiermee wordt op hoofdlijnen een eerste strategisch inzicht verschaft in de ruimtelijke en milieukundige (on)mogelijkheden en kansen van het beoogde initiatief. In de quickscan komen onder meer geluid, bodem, externe veiligheid, flora en fauna, explosieven, milieucontouren, archeologie/cultuurhistorie en water aan bod.