Saneringsplan

Saneringsplan

Een saneringsplan betreft een schriftelijk document waarin een gekozen saneringsvariant, ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering, tot in detail is uitgewerkt. Het saneringsplan is de leidraad voor de uit te voeren sanering voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer (aannemer) en het bevoegd gezag. Belangrijk onderdeel van het saneringsplan is de saneringsdoelstelling waarmee het beoogde einddoel wordt aangegeven.