Schatkaart voormalige stortplaatsen

‘Schatkaart’ voormalige stortplaatsen

In Nederland liggen zo’n 4000 voormalige stortplaatsen verscholen onder een dunne deklaag waar voor de jaren ’90 willekeurige soorten afval bij elkaar gebracht zijn. Over het algemeen zijn de kwaliteit van de deklaag en uitloging naar het grondwater onderzocht, maar over de daadwerkelijke samenstelling van het stortmateriaal is weinig bekend.

Er kunnen allerlei soorten materiaal in de voormalige stortplaatsen aanwezig zijn. Je kunt ze zien als een soort ‘black box’. Naar verwachting liggen grote volumes aan herbruikbare grondstoffen verborgen in de voormalige stortplaatsen die buiten de circulaire economie terecht zijn gekomen. Zeer spijtig, want de mens is door de toenemende grondstoffenschaarste in de toekomst sterk afhankelijk van hergebruik van grondstoffen om technologische producten te kunnen blijven produceren (economische waarde) én een verminderde negatieve belasting – of liever: een positieve impact – op de omgeving (omgevingswaarde).
Vanuit de nieuwe gedachte “afval is grondstof” willen wij meer te weten komen over de samenstelling van het stortmateriaal om zo hiermee een uitspraak te doen over de terugwinbare grondstoffen die in de stort aanwezig zijn.
Dit betekent dat we meer willen weten over:

de waarde naar de toekomst en in het heden, van het afval uit het verleden.

Wat werd er bijvoorbeeld weggegooid in de jaren ‘50 en wat kunnen we dus verwachten in een stortplaats uit deze periode? En in het kader van duurzame productie: kunnen fabrikanten in het recyclebaar maken van hun verpakkingsmateriaal een stap verder gaan en ook het verpakkingsmateriaal uit perioden waarin recycling weinig prioriteit had weer in hun productieketen hergebruiken?

Wij verkennen de mogelijkheid om een herhaalbare onderzoeksmethode te ontwikkelen om de inhoud van voormalige stortplaatsen beter in kaart te brengen. Zo maken wij voor een stortplaats een ‘schatkaart’ waarop staat aangegeven welke grondstoffen op welke locatie in de stort te verwachten zijn, terug te winnen zijn en welke waarde dit oplevert.