Smart Grids

Smart Grids

Het is al lang niet meer zo dat particulieren uitsluitend consumenten zijn. Huishoudens wekken zelf elektriciteit op met zonnepanelen en leveren dit bij een overschot aan het net (en nemen bij een tekort van het net af). Deze zeer gevarieerde en lokale vraag en aanbod van energie – met pieken en dalen in vraag en in aanbod – geeft knelpunten waar een smart grid oplossingen voor moet vinden. Met kennis over het gedrag van afnemers en aanbieders tracht het slimme netwerk de productie en distributie van stroom zo efficiënt en duurzaam mogelijk te laten verlopen.