Waterhuishoudkundige plannen

Waterhuishoudkundige plannen

Bij omvangrijke en waterhuishoudkundig complexe ruimtelijke ingrepen, is het opstellen van een waterhuishoudkundig plan nodig als nadere onderbouwing binnen het watertoetsproces. In het plan wordt ingegaan op de huidige waterhuishouding en op de lokale geohydrologische (on)mogelijkheden. Navolgend wordt invulling gegeven aan de toekomstige waterhuishoudkundige inrichting. Het plan komt altijd tot stand in goed overleg met de initiatiefnemer, de gemeente, de waterbeheerder en eventuele andere betrokken partijen.