Nationaal BREEAM Congres 2017

Op donderdag 23 maart vond de eerste editie van het Nationaal BREEAM Congres plaats. Op de locatie Innovatiekracht in Spijkenisse organiseerde de Dutch Green Building Council (DGBC) een gevarieerd en inspirerend programma onder de titel ‘Duurzaamheid, wat is het (u) waard?’. Plenair en in twee workshoprondes zijn diverse onderwerpen relaterend aan BREEAM en duurzaam bouwen aan bod gekomen. Van BREEAM voor newbies tot duurzame gebiedsontwikkeling en de waardeketen van circulair bouwen. We kijken terug op een dag waarin waarde-denken en waarde-creatie centraal zijn gezet.

Geofoxx heeft op verzoek van de DGBC de workshop ‘De waarde van BREEAM voor de gezondheid van gebruikers’ verzorgd. De actualiteit van het thema gezondheid in relaties tot (ge)bouwen bleek uit de grote belangstelling voor deze workshop. Met een volle zaal zijn we ingegaan op de meerwaarde van een gezond gebouw, het vaststellen van deze meerwaarde en de vragen en behoeften die hierbij spelen. De wens om gezondheid een centralere rol te geven in de gebouwde – duurzame – omgeving werd breed erkend en gedeeld. Zoals een deelnemer terecht aangaf zijn er al veel materialen die gezond(er) zijn of juist een positieve impact hebben op gezondheid. Er wordt hier alleen zelden de juiste waarde aan gegeven en zijn traditionele economische factoren doorslaggevend. Hoewel er steeds meer aandacht is voor gezondheid in de gebouwde omgeving is er nog veel te winnen om van een duurzame ‘gezonde’ leefomgeving te spreken. Het zichtbaar maken daarvan is de eerste stap, een mooie en zinnige ambitie waar wij graag met u aan werken.

Nieuwsgiering naar de impact op gezondheid van uw bedrijf en/of product(en)? Neem dan contact op met Eelke Nijmeijer.

Foto’s zijn eigendom van de Dutch Green Building Council