Bemalingsadvies voor de Zeeheldenbuurt te Leidschendam-Voorburg

In de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Geofoxx een bemalingsadvies opgesteld met een risico-analyse en effectenbepaling voor de voorgenomen reconstructie van een leidingnetwerk. Geofoxx heeft hiervoor een bemalingsadvies opgesteld inclusief een visiuele dwarsdoorsnede van de meest risicovolle locatie.

Hieruit blijkt dat de bemaling niet zondermeer opgezet kan worden wegens de risico’s binnen het invloedsgebied. Eén van deze risico’s is de kans op paalrot. Wanneer dit risico niet duidelijk in kaart wordt gebracht kan dit dramatische gevolgen hebben voor de omwonende. Dit resulteert doorgaans in estetische schade aan bebouwing zoals scheuren tot bouwkundige schade zoals verzakking door weggerotte houten palen.