Buurttuin Hogeland

Foto: W.H.Corduwener

Bewoners van de wijk Hogeland in Enschede gebruiken voor in ieder geval vijf jaar een stuk grond aan de Molukkenstraat als buurttuin. Woningcorporatie Domijn heeft het braakliggende bouwterrein in overleg met de buurbewoners beschikbaar gesteld, zodat dertig moestuintjes van tien vierkante meter konden worden aangelegd.

De realisatie van de buurttuin had wel wat voeten in de aarde. Uit het bodemonderzoek voor de locatie bleek dat er diverse verontreinigingen aanwezig waren. Op basis van de risicobepalingen die Geofoxx opstelde is in overleg met Domijn en de gemeente Enschede een saneringsplan opgesteld. Er is vervolgens ruim een meter grond afgegraven waar goede grond van een boerderij voor in de plaats kwam. Bijzonder is dat de moestuinen en paden zo zijn aangelegd dat de plattegrond van Enschede is nagebootst.

Het bodemonderzoek en het saneringsplan van Geofoxx hebben ertoe geleid dat het perceel nuttig en naar wens van de buurt op een veilige manier gebruikt kan worden. Het voorziet hiermee – in elk geval voor een bepaalde periode – in een maatschappelijke behoefte.