Dijkverbetering Tiel – Waardenburg

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma wil Waterschap Rivierenland de dijk langs het traject Tiel – Waardenburg (21 kilometer) verbeteren. Met deze dijkverbetering wordt het overstromingsrisico gereduceerd om een veilige werk- en leefomgeving te kunnen borgen. Geofoxx heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de bodembedreigende activiteiten voor deze dijkverbetering. Op basis van dit onderzoek kan aan de hand van de verwachte (water)bodemkwaliteit onder andere het ontwerp van de dijkversterking  en een grond- en bouwstoffenplan worden opgesteld.

Met onze specifieke kennis van (water)bodem wet- en regelgeving, GIS en data-analyse en (her)gebruik van grond- en bouwstoffen waren we een waardevolle toevoeging voor de samenwerking tussen landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers en Waterschap Rivierenland.

Informatie over het project en de rapportage kunt u vinden via onderstaande links.

Dijkverbetering Tiel Waardenburg
Rapportage Geofoxx