Grondwatermeetnet voor gemeente Dinkelland nabij Commanderie vijver

In opdracht van de gemeente Dinkelland is Geofoxx begonnen met het digitaal uitmeten en presenteren van de grondwaterstanden nabij de Commanderievijver te Ootmarsum. De vijver wordt momenteel gebaggerd en heringericht. De herinrichting is onderdeel van het grotere Commanderieplan waarbij naast de herinrichting van de vijver(s) bijv. ook watergangen en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. De herinrichting zorgt voor veranderingen in het waterhuishoudkundige systeem. Uitgangspunt is dat de activiteiten en herinrichting geen invloed hebben op de grondwaterstanden in het gebied.

Medio 2013 is gestart met het opbouwen van een langjarige grondwatermeetreeks (met behulp van divers) ter hoogte van de Commanderie vijver, waarvan ook de statistieken van de grondwaterstanden zijn berekend. De afgelopen periode zijn van de 8 peilbuizen wekelijks de grondwaterstanden handmatig uitgelezen en analoog gerapporteerd. Door de herinrichting is de gemeente verplicht voor de komende jaren de gemeten grondwaterstanden te monitoren. Belangrijkste reden is  om aan te tonen dat er geen ongewenste veranderingen in de grondwatersituatie plaatsvinden als gevolg van de herinrichting.

Geofoxx heeft voorgesteld het proces te automatiseren en digitaliseren. In de 8 peilbuizen zijn telemetrische dataloggers geïnstalleerd en de resultaten worden in een online viewer gepresenteerd. De peilbuisgegevens (grondwaterstanden) zijn real-time te volgen en voorzien van RHG, RLG, grenswaarde en neerslaggegevens. Hierdoor staat alle relevante  informatie overzichtelijk bij elkaar. Gemeente en waterschap kunnen op ieder moment de viewer online raadplegen. Ook bestaat de mogelijkheid de digitale (meet)gegevens downloaden voor verdere bewerkingen of voor opname in rapportages.