landinrichtingsproject

Historisch bodemonderzoek voor landinrichtingsproject Weerijs-Zuid

In de gemeente Zundert voert de provincie Noord-Brabant momenteel het landinrichtingsproject Weerijs-Zuid uit om verschillende doelen voor landbouw, natuur, milieu en recreatie te realiseren. Bij de herinrichting van de locaties vinden er veel grondwerkzaamheden plaats. Om de veiligheid van de grondwerkers te verzekeren en te onderzoeken of de vrijgekomen grond elders toegepast kan worden, heeft Geofoxx een grootschalig historisch bodemonderzoek uitgevoerd.

Gezien de omvang van het gebied, ongeveer 3.200 hectare (!), was het nodig om voor bodemverontreiniging verdachte locaties op een duidelijke en overzichtelijke manier te visualiseren. Door in een vroeg stadium tijd te investeren in effectief procesmanagement en door slim gebruik van GIS heeft Geofoxx snel, doelmatig en duidelijk het eerste project onder de nieuwe raamovereenkomst met de provincie Brabant met succes uitgevoerd.

landinrichtingsproject