Mobiele vastlegging bedrijfsinterne controles

Momenteel worden door Geofoxx circa 400 bedrijfsinterne controles uitgevoerd op locaties van de voormalige Dienst Vastgoed Defensie in opdracht van herstelbedrijf Forteck uit Rotterdam. Voor de controles van de vloeistofdichte voorzieningen wordt op locatie gebruikt gemaakt van een mobiele applicatie in combinatie met een online bedrijfsintern controleformulier. Alle verzamelde gegevens (datacontrole, foto’s, tekeningen, meetgegevens) worden gesynchroniseerd met de database op kantoor, zodat de data en voortgang van het project on-demand en live beschikbaar zijn. Door de data centraal beschikbaar te stellen wordt overleg tussen betrokkenen eenvoudiger en minder foutgevoelig. Het gehele werkproces wordt hierdoor geoptimaliseerd, overzichtelijker, efficiënter en professioneler. Resultaat is een continu up-to-date database die onze opdrachtgever maximale input verschaft met als doel een optimale planning, werkvoorbereiding en uitvoering van de herstelwerkzaamheden.