Nieuwbouw op locatie garage Huiskes-Kokkeler in Haaksbergen

Het terrein in Haaksbergen waar voorheen het garagebedrijf Huiskes-Kokkeler was gevestigd wordt ontwikkeld voor woningbouw. Projectontwikkelaar Janssen de Jong gaat op de locatie zeven huizen bouwen; vijf vrijstaande en één twee-onder-een-kapwoning.

Volgens het college van Haaksbergen voldoen de beoogde woningen aan de woonvisie “Keuzes voor de toekomst, wonen van nu naar 2020”. In dat kader is een woonwensenonderzoek gehouden waaruit is gebleken dat woningen in en nabij het centrum van Haasbergen zeer gewild zijn.

Om de woningen te mogen bouwen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Ten behoeve van dit nieuwe bestemmingsplan en de sloop van de bestaande bebouwing verzorgt Geofoxx een bodemonderzoek, een asbestinventarisatie, een geluidsonderzoek en een risicoanalyse planschade.