grondradar

Preventief onderzoek holle ruimten met grondradar

Gemeentelijke rioolstelsels onder wegen zijn continu onderhevig aan belasting van het verkeer en zettingen in de ondergrond. Als gevolg van deze invloeden kunnen lekkages of scheuren ontstaan waardoor omliggend zand kan inspoelen in het riool. Het ontstaan van holle ruimten rondom de riolering komt regelmatig voor. Dit is een zeer geleidelijk proces wat ongemerkt plaatsvindt.

Incidenteel wordt bij video-inspecties de inspoeling opgemerkt. Geofoxx heeft een unieke dienst voor wegbeheerders; grondradar. Zonder de verharding op te breken kunnen potentiële holle ruimten worden opgespoord. Dit kan zowel te voet als per auto en afhankelijk van de urgentie kunnen mogelijke holle ruimten direct tijdens de metingen worden geïdentificeerd. Daarnaast hebben wij de kennis en kunde om de informatie te verwerken zodat deze kan worden ingelezen in het GIS-systeem van de gemeente.

In de gemeente Noordwijk is eind 2015 een groot gat in de weg ontstaan bij het repareren van holle ruimten. Plotseling zakte een freesmachine in een groot gat. In onderstaande video een voorbeeld van een onderzoek zoals uitgevoerd in de gemeente Noordwijk. Bij verificatie van de met grondradar aangetoonde holle ruimte verdween een stalen staaf van circa 1,5 meter in het boorgat. De onveilige situatie is ongedaan gemaakt en mede dankzij het grondradaronderzoek is erger voorkomen.