Milieuvergunning Safety Village, Brandweer Midden- en West-Brabant

De regionale brandweer Midden- en West-Brabant krijgt een nieuw oefencentrum, genaamd Safety Village. Het komt in de plaats van het huidige Veiligheidsoefencentrum (VOC) aan de Pater Geurtjensweg 3 in Tilburg en mag maximaal 2,6 miljoen euro kosten. De bouw is Europees aanbesteed en wordt gerealiseerd door het bedrijf Haagen Fire Training in Baarle-Nassau, in samenwerking met de brandweer”. BN De Stem, 7 juli 2015.

Safety Village wordt zeker niet het grootste, maar wel een voor Nederland uniek oefencentrum. Safety Village is een straat, met woningen en een multifunctioneel oefenobject. De objecten staan dichter op elkaar, er is minder bewegingsruimte, zodat een meer op de dagelijkse praktijk afgestemde situatie wordt gecreëerd. Het oefencentrum zorgt ervoor dat de 1.350 vrijwilligers en 250 beroepsbrandweerlieden die voor de 26 gemeenten in de Veiligheidsregio actief zijn, hun werk beter voorbereid kunnen doen.

Geofoxx is in opdracht van de Brandweer Midden- en West-Brabant actief bezig met het opstellen van de milieuvergunningaanvraag voor Safety Village. Hierbij werken we intensief samen met de firma Haagen. Dankzij onze deskundige advisering over milieu- en veiligheidsaspecten kunnen in het voorstadium betere afwegingen worden gemaakt aangaande inrichtingsplannen en technische vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is de veilige positionering van een propaantank van 13.000 liter. Voor de positionering van een dergelijke risicovolle opslagtank gelden diverse in- en externe veiligheidsvoorschriften. Geofoxx adviseert bij de veilige en optimale situering van de tank en de opslag van andere gevaarlijke stoffen. Daarnaast adviseren we over bodembeschermende voorzieningen op plaatsen waar verontreinigd bluswater en blusschuim vrijkomt. Kortom, een interessant project waarbij Geofoxx concreet waarde toevoegt voor haar opdrachtgever en succesvol mag bijdragen aan het realiseren van een nieuw oefencentrum.